cjgaltena

Welkom bij het Centrum voor Jeugd en Gezin

Bij het centrum voor jeugd en gezin (CJG) kan iedereen terecht met alle vragen over opvoeden en opgroeien.

U kunt uw vragen telefonisch stellen of u kunt een afspraak met ons maken:

Altijd in de buurt

We hebben in Werkendam en Woudrichem één team met jeugdprofessionals, het CJG team. Daarin zitten geschoolde mensen met kennis en ervaring als het gaat om opvoeden en opgroeien. Zij helpen u met alle vragen, van eenvoudig tot complex, ook wanneer de problemen langer duren. Indien nodig schakelen zijn collega’s in of specialistische jeugdzorg.

Onze professionals kunnen met u afspreken op plaatsten waar u dat zelf het liefst wilt: thuis, of bijvoorbeeld op school, of bij de kinderopvang. Zo bieden zijn hulp en advies dicht bij huis.

Samenwerken

Wij werken samen met scholen, medewerkers van kinderopvang en peuterspeelzalen, met huisartsen, het consultatiebureau of bijvoorbeeld sportclubs. Ook uw omgeving - familie, buren en vrienden - kan een handje helpen. Samen hebben we een heel netwerk. Eventueel schakelen we andere specialisten in. Dat doen we natuurlijk altijd in overleg met u.

We zoeken samen het beste antwoord.

Wat bieden we en hoe?

Hulp bieden bij opvoeden en opgroeien kan op allerlei manieren. Soms is een gesprek, een luisterend oor of een advies voldoende. Soms is het nodig om intensiever te begeleiden, bijvoorbeeld als er meerdere problemen tegelijk spelen. Samen bekijken we alle mogelijkheden om ervoor te zorgen dat u weer op eigen kracht verder kunt.

We helpen u graag. Dan kunt u zelf weer verder.

  • We denken mee, geven advies over de kinderen en jongeren voor wie u zorgt of bij wie u betrokken bent.
  • We bieden gezinnen jeugdhulp op maat. Dat kan variëren van enkele adviesgesprekken over een opstandige puber met grensoverschrijdend gedrag tot intensieve begeleiding van een gezin met meerdere problemen.
  • Samen met het gezin stellen we zo nodig een gezinsplan op. Hierin staat omschreven welke doelen het gezin wil bereiken. En we kijken samen wie uit de directe omgeving – familie, vrienden, buren – daarbij zou kunnen helpen.
  • We kunnen snel extra professionele hulp inschakelen als dat nodig is.
  • Ons uitgangspunt is: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur.

Snel naar

cjgaltena