Zorg voor Jeugd

Soms komen jeugdigen in de problemen. Daarbij komt het regelmatig voor dat meerdere instanties actief zijn in de begeleiding van een kind en/of signalen hebben opgevangen over een kind, zonder dat ze dat van elkaar weten. Afstemming tussen partijen vindt dan ook vaak te laat plaats. Daardoor ontstaat een versnipperde aanpak in het begeleidingsproces. Vroegtijdige signalering voorkomt dat risico's problemen worden of dat problemen verergeren.

Het systeem Zorg voor Jeugd is een hulpmiddel om problemen bij jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 23 jaar zo snel mogelijk op het spoor te komen en vervolgens alle betrokken functionarissen in de keten beter in staat te stellen om hulpverlening af te stemmen.

Inmiddels werken vrijwel alle organisaties op het gebied van jeugd en gezin met het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Ook veel scholen zijn aangesloten.

Zie ook de folder: Zorg voor Jeugd

Archief
cjgaltena