4. Overzicht financiële consequenties

AANMELDINGEN 1E BERAP 2016
Krediet 2016 2017 2018 2019

2020

Bestuur en Veiligheid (P 1) 0 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
Sociaal (P 2) 0 132.000 369.000 427.000 462.000 379.000
Vrije tijd, recreatie en toerisme (P 3) 0 73.000 19.000 19.000 19.000 19.000
Openbare ruimte (P 4) 27.000 194.000 175.000 45.000 45.000 45.000
Ruimtelijke inrichting (P 5) 0 35.000 0 0 0 0
Algemene Dekkingsmiddelen 0 -173.000 -13.000 -7.000 -100.000 -18000
TOTAAL 27.000 279.000 568.000 502.000 444.000 443.000
Oorspr. begrotingssaldo 2016-2020 -157.000 -6.000 -175.000 -278.000 -278.000
Mutaties agv raadsbesluiten 29.000 28.000 25.000 22.000 22.000
Saldo na berap 151.000 590.000 352.000 188.000 187.000
Totaal mutaties 1e berap 2016
nieuwe wens 163.000 177.000 177.000 102.000 102.000
onvermijdelijke tegenvaller 344.000 451.000 394.000 420.000 428.000
meevaller -279.000 -126.000 -120.000 -138.000 -56.000
financiële mutaties -56.000 88.000 -99.000 -196.000 -286.000
mutaties reserves 108.000 -22.000 149.000 256.000 256.000
TOTAAL 280.000 568.000 501.000 444.000 444.000