Ambtelijke organisatie

Aan het hoofd van de ambtelijke organisatie staat de gemeentesecretaris, die ook onderdeel uitmaakt van het college van burgemeester en wethouders en zo een schakel vormt tussen beide.


De ambtelijke organisatie heeft vier afdelingen, geleid door afdelingshoofden die samen met de gemeentesecretaris het managementteam vormen.

 

Te downloaden: