Cliëntenraad Sociale Zekerheid

De cliëntenraad Sociale Zekerheid behartigt de collectieve belangen van inwoners van Werkendam en Woudrichem met een bijstandsuitkering, met een WSW indicatie en van inwoners die een beroep doen op het minimabeleid.

Tot de taak van de cliëntenraad Sociale Zekerheid behoort het gevraagd en ongevraagd adviseren van de gemeentebesturen over alle onderwerpen die betrekking hebben op de ontwikkeling, de uitvoering en de evaluatie van het gemeentelijk beleid. In de cliëntenraad zitten cliënten en vertegenwoordigers van de vakbonden, de ouderenbonden, de gezamenlijke kerken, vluchtelingenwerk en Trema. De raad vergadert minimaal vier keer per jaar.

Contactpersoon is Ad Huijsman, secretaris van de cliëntenraad Sociale Zekerheid, ad.huijsman@werkendam.nl, tel nr 0183-507275.