Commissie bezwaarschriften

De vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften is een externe onafhankelijke adviescommissie (als bedoeld in artikel 84 van de Gemeentewet en artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht). Het secretariaat van de commissie wordt verzorgd door een medewerker van de werkeenheid Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken van de gemeente. U kunt contact opnemen met de secretaris van de commissie: Jacob Gelderblom (0183) 308245, jgelderblom@woudrichem.nl.

Kort gezegd heeft de commissie de taak om het bestuur te adviseren over alle bezwaarschriften die bij de gemeente worden ingediend, met uitzondering van bezwaarschriften op het gebied van gemeentelijke belastingen, de rechtspositie van ambtenaren en zaken die worden uitgevoerd namens de gemeente Woudrichem door Loket Altena voor Werk, Inkomen en Zorg. Over bezwaarschriften met betrekking tot zaken die worden uitgevoerd namens de gemeente Woudrichem door Loket Altena voor Werk, Inkomen en Zorg adviseert de commissie voor bezwaarschriften van de gemeente Werkendam.