Monumentencommissie

De monumentencommissie Woudrichem adviseert het college gevraagd en ongevraagd over zaken met betrekking tot gemeentelijke monumenten, rijksmonumenten, het beschermd stadsgezicht en overig cultuurhistorisch erfgoed. Een aanvraag omgevingsvergunning bij een monument of het voornemen tot het aanwijzen van een gemeentelijk monument gaan altijd langs de monumentencommissie.

De vergaderingen van de monumentencommissie zijn openbaar. Wilt u een onderwerp agenderen, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, Eline Roest, op telefoonnummer (0183) 308100 of gemeente@woudrichem.nl.

In onderstaand schema worden de vergaderdata weergegeven en de deadline voor het aanleveren van stukken. De monumentencommissie vergadert telkens vanaf 20:00 uur op het gemeentehuis.

vergaderdata en stukken aanleveren
Vergaderdatum Deadline aanleveren stukken
31 januari 2018 15 januari 2018
20 maart 2018 26 februari 2018
16 mei 2018 30 april 2018
11 juli 2018 25 juni 2018
12 september 2018 27 augustus 2018
31 oktober 2018 15 oktober 2018
12 december 2018 26 november 2018

De agenda is ook openbaar. Zo spoedig mogelijk na de deadline voor het aanleveren van stukken wordt die toegezonden aan de betrokken aanvragers en/of hun gemachtigden. Anderen kunnen de agenda ook ontvangen. Neem daarvoor contact op met de secretaris van de commissie (zie hierboven).