Duurzaamheidslening gemeente Woudrichem

Duurzaamheidslening iets voor u?

Bent u eigenaar-bewoner van een koopwoning in de gemeente Woudrichem? Wilt u uw woning energiezuiniger maken en daarmee de energierekening omlaag brengen? Dan kunt u bij de gemeente Woudrichem een Duurzaamheidslening aanvragen. Dit is een lening tegen gunstige voorwaarden, waarmee u energiebesparende maatregelen in en aan uw woning financiert. Denk bijvoorbeeld aan dak- of gevelisolatie, zonnepanelen of een warmtepomp.

Waarom energiebesparende maatregelen?

 • u bespaart energie en heeft meestal een lagere energierekening
 • uw wooncomfort wordt vergroot door een aangenaam binnenklimaat
 • de energiebesparende maatregelen kunnen goed zijn voor de waarde van de woning
 • u spaart het milieu door minder energieverbruik.

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de lening?

De gemeente Woudrichem heeft voorwaarden opgesteld waaraan u moet voldoen om voor de Duurzaamheidslening in aanmerking te komen. De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor een Duurzaamheidslening. De lening zelf is een product van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

Een Duurzaamheidslening wordt in de gemeente Woudrichem uitsluitend verstrekt wanneer sprake is van bestaande woonruimte:

 • die voor 01-01-2011 in gebruik is genomen (overeenkomstig de Basisadministratie Gebouwen (BAG) en/of de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA)
 • die geschikt en uitsluitend bestemd is voor permanente bewoning
 • die door de eigenaar wordt bewoond
 • met een WOZ-waarde in 2014 van minder dan € 225.000,-.

Verder gelden de volgende voorwaarden

 • bij een aanvraag voor een Duurzaamheidslening moet een duurzaamheidsscan (of een energiescan) worden aangeleverd waaruit blijkt dat de aanvraag voor een Duurzaamheidslening een aantoonbare bijdrage levert aan de beleidsdoelen die de gemeente Woudrichem met de Duurzaamheidslening wil bereiken. Deze beleidsdoelen staan aangegeven in artikel 10 van de Verordening Duurzaamheidslening gemeente Woudrichem 2015
 • de hoofdsom van de Duurzaamheidslening bedraagt niet minder dan € 2.500,- (inclusief B.T.W.) en niet meer dan € 12.500,- (inclusief B.T.W.)
 • aflossing op basis van annuïteit
 • de looptijd bedraagt 10 jaar tot een bedrag van € 7.500,- en een looptijd van 15 jaar voor grotere bedragen
 • nadere informatie over het actuele rentepercentage voor de Duurzaamheidslening is terug te vinden op de website van SVn
 • de lening wordt onderhands verstrekt
 • de lening wordt alleen verstrekt na een positieve financiële krediettoets. Deze toets wordt door het SVn gedaan
 • de gemeente Woudrichem heeft bij SVn een maximaal bedrag van € 100.000,- beschikbaar gesteld voor het verstrekken van Duurzaamheidsleningen. De verstrekking van Duurzaamheidsleningen in de gemeente Woudrichem geschiedt voor zover de gemeente Woudrichem hiervoor voldoende saldo heeft bij het SVn.

Hoe vraagt u de lening aan?

Om een Duurzaamheidslening aan te vragen moet u gebruik maken van een formulier dat u bij de gemeente kunt opvragen. U kunt daarvoor een mailbericht sturen naar: gemeente@woudrichem.nl

In het mailbericht s.v.p. uw naam, adres, telefoonnummer en woonplaats aangeven. Tevens geeft u in de mail aan voor welke bestaande koopwoning in de gemeente Woudrichem u een Duurzaamheidslening wilt aanvragen, welke energiebesparende maatregelen u van plan bent in die woning te gaan treffen en wat in 2014 de WOZ-waarde van die woning is.

De eerste aanvraag verloopt via de gemeente Woudrichem.

Na goedkeuring van de gemeente Woudrichem vraagt u vervolgens de Duurzaamheidslening aan bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn), dat de aanvraag verder behandelt en de financiële toets uitvoert. De uitkomst daarvan bepaalt of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening.

Kosten

Meer informatie over de Duurzaamheidslening en de actuele rentetarieven vindt u op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (Svn).

Informatie

Meer informatie over de Duurzaamheidslening vindt u hier:

Zoekt u informatie over verschillende soorten duurzaamheidsmaatregelen, subsidies, financieringsvormen of wilt u een huisscan of een persoonlijk besparingsadvies? Dan verwijzen wij u naar: