Waterhuishouding en Riolering

Informatie

Informatie over het riool vindt u bij www.riool.info

Aanvragen nieuwe rioolaansluiting

Als u een rioolaasluiting voor uw eigen woning of bedrijf wilt aanvragen, gebruik dan het formulier aanvragen rioolaansluiting.

Vragen en/of opmerkingen

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer D. Versteeg of mevrouw M. van Tilborg gemeente@woudrichem.nl of (0183) 30 81 00.

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan vGRP

onder College en Organisatie vindt u het Rioleringsplan