Almkerk West 1e wijziging - Wonen en Sport

- vastgesteld in de besluitvormende collegevergadering van 29-05-2012

- onherroepelijk per 20-07-2012

Documenten over het bestemmingsplan vindt u hieronder en te raadplegen via de volgende link:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0874.ALMKWP201101-VSG1

In verband met bovengenoemde wijziging is tevens een besluit tot herbegrenzing van de EHS nabij de Buitenkade te Almkerk door de provincie Noord-Brabant genomen. De bij dit besluit behorende stukken zijn te raadplegen via de volgende link:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.9930.vr11wijz09g0874WSA-va01