Brede School Almkerk

Burgemeester en wethouders van Woudrichem maken op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij het voornemen hebben om het bestemmingsplan WAAU-2017 gedeeltelijk te herzien.  De herziening is nodig om een brede school voor Almkerk te kunnen vestigen.

Tegelijk met de vooraankondiging is het op grond van de artikelen 2 en 4 van de Inspraakverordening 2006 mogelijk om in te spreken met betrekking tot het bestemmingsplan “Brede school Almkerk”. Dit bestemmingsplan voorziet in een herziening van het bestemmingsplan WAAU-2017.

De kennisgeving van het voor-ontwerpbestemmingsplan en de mogelijkheid tot inspraak is gepubliceerd op 4 oktober 2018 en is terug te lezen onder bekendmakingen.