Buitengebied - Wijzigingsplan Omloop (ong.)

- vastgesteld in de besluitvormende collegevergadering van 25 februari 2014

- onherroepelijk per 18 april 2014

 

Hieronder kunt u de bijbehorende documenten downloaden.

http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0874.BUITWP201202-ONHE