Buitengebied - wijzigingsplan Oudendijk 92 -2014

- vastgesteld in de college vergadering van 3 februari 2015

- onherroepelijk en geheel in werking per 28 maart 2015

Hieronder kunt u de bijbehorende documenten downloaden.

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0874.BUITWP201401-VGS1