Giessen - Rijswijk 2003

- vastgesteld in de besluitvormende raadsvergadering van 3-11-2008

- goedgekeurd door Gedeputeerde Staten 14-7-2009

De documenten die bij het bestemmingsplan 'Giessen-Rijswijk 2003' horen vindt u hieronder

http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.08740000BPgsrs03-