Giessen-Rijswijk - Centrumplan 2018

Het ontwerpbestemmingsplan is gepubliceerd op 20 september 2018 en is terug te lezen onder bekendmakingen.

Hieronder kunt u de bijbehorende documenten downloaden.

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0874.GSRWBP201703-ONT1