Kom Andel - gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 'Notenhoff'

- vastgesteld in de besluitvormende raadsvergadering van 29-3-2011

- onherroepelijk per 09-08-2011

http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0874.ANDLBPnotenhoff-VSG1