Kom Andel

- vastgesteld in de besluitvormende raadsvergadering van 3-11-2008

- goedgekeurd door Gedeputeerde Staten 20-7-2009

- onherroepelijk per 19-6-2009 

De documenten die bij het bestemmingsplan 'Kom Andel' horen vindt u hieronder

http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.08740000BPAndel09-