Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied - Provincialeweg Noord 96, Watertoren herziening'

De bekendmaking is gepubliceerd in de Staatscourant en het Altena Nieuws van 29 november 2018. En is ook te raadplegen op deze site onder bekendmakingen.