WAAU - 2017

Voor de kernen Almkerk, Andel, Uitwijk en Waardhuizen vigeert op dit moment een palet aan bestemmingsplannen. Ook zijn er in de loop der jaren meerdere wijzigingsplannen vastgesteld en zijn er diverse omgevingsvergunningen in afwijking van het bestemmingsplan verleend. Om te voldoen aan de actualiserings- en digitaliseringsplicht is voor deze 4 dorpskernen het bestemmingsplan ‘WAAU- 2017’opgesteld. Het nieuwe bestemmingsplan ‘Waardhuizen, Almkerk, Andel en Uitwijk’ krijgt een overwegend conserverend karakter. Daarbij wordt hoofdzakelijk de bestaande situatie vastgelegd, waarbij tevens de huidige planologische rechten worden verankerd in een actuele regeling.

Het bestemmingsplan is op 19 juni 2018 door de raad gewijzigd vastgesteld, de publicatie hiervan kunt u vinden onder bekendmakingen.

Hieronder kunt u de bijbehorende documenten downloaden.

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0874.KERNBP201701-VSG1.