Cultureel Erfgoed

Beschermd Stadsgezicht

De vesting Woudrichem (en de omliggende gebieden van voorheen militair belang) zijn aangewezen als beschermd stadsgezicht. Dat betekent dat wijzigingen aan de buitenzijde van gebouwen niet zonder meer mogen plaatsvinden; er moet omgevingsvergunning voor worden aangevraagd. De monumentencommissie adviseert de gemeente dan over stedenbouwkundige en welstandsaspecten.

Rijksmonumenten

Nederland heeft bijna 62.000 rijksmonumenten. Dit zijn gebouwen of andere objecten die om hun nationale cultuurhistorische waarde door de rijksoverheid zijn aangewezen als beschermd monument. Ze zijn te vinden in het monumentenregister. Iets meer dan de helft is een woonhuis. In Woudrichem zijn 121 rijksmonumenten; bijna de helft daarvan staat in de Vesting.

 Meer lezen? Zie: https://www.monumenten.nl/soorten-monumenten/rijksmonument

Raadpleeg het rijksmonumentenregister: http://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/php/main.php

Wijziging aan een rijksmonument mogen plaatsvinden als er een omgevingsvergunning voor is verleend. Bij de totstandkoming van die omgevingsvergunning adviseert de gemeentelijke monumentencommissie het college van burgemeester en wethouders. Indien er sprake is van ingrijpende wijzigingen of een functieverandering, dan betrekt de monumentencommissie ook de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Zie ook het nieuwsbericht: Overweegt u een andere functie voor uw rijksmonument? Er zijn subsidiemogelijkheden!

Gemeentelijke monumenten

De gemeente Woudrichem vindt dat er behalve de rijksmonumenten nog meer panden zijn die van belang zijn voor de beleving van de geschiedenis in de regio. Daarom zijn er ook gemeentelijke monumenten aangewezen.  Dat zijn er 31. Voor deze panden heeft de gemeente subsidiemogelijkheden voor sober en doelmatig onderhoud, zodat de monumenten in stand kunnen blijven. Leest u hier meer over de subsidie: http://www.woudrichem.nl/inwoners/producten-diensten_41385/product/monument-subsidie_639.html

Wijziging aan een gemeentelijk monument mogen plaatsvinden als er een omgevingsvergunning voor is verleend. Bij de totstandkoming van die omgevingsvergunning adviseert de gemeentelijke monumentencommissie het college van burgemeester en wethouders.