Buurtbemiddeling

Waarom buurtbemiddeling?

Een overhangende tak, harde muziek of overlast van kinderen, auto’s of huisdieren. Kleine ergernissen kunnen leiden tot fikse burenruzies. En dat is jammer. Want een buurt waarin mensen goed met elkaar kunnen opschieten is veiliger en een stuk gezelliger. Kinderen kunnen met elkaar spelen, volwassenen maken een praatje, mensen helpen elkaar als het nodig is. Met buurtbemiddeling kunt u er samen voor zorgen dat de wijk leefbaar blijft. Voor iedereen.

Buurtbemiddeling helpt

Heeft u een conflict met uw buren of zijn er irritaties? Weet u niet hoe u dit gesprek moet aangaan? Schakel dan de hulp in van buurtbemiddeling. Goed getrainde en ervaren bemiddelaars maken samen met alle betrokkenen het probleem bespreekbaar. De bemiddelaar oordeelt niet, maar helpt bij het zoeken naar een oplossing waar alle partijen zich in kunnen vinden. Iedereen kan buurtbemiddeling kosteloos aanvragen. Elk conflict wordt vertrouwelijk behandeld.

Hoe werkt het?

Als u problemen ervaart met medebewoners in uw wijk, dan kunt u contact opnemen met de coördinator buurtbemiddeling via 0162 - 74 86 00 of bbaltena@surplus.nl

De coördinator schakelt twee buurtbemiddelaars in die bij beide partijen komen luisteren. Daarna wordt u beiden uitgenodigd voor een gesprek op een neutrale locatie.

De bemiddelaars zorgen ervoor dat het gesprek rustig verloopt en helpen u bij het maken van afspraken om samen tot een oplossing te komen. Binnen enkele weken na het gesprek zal de bemiddelaar opnieuw contact met u opnemen om van u te horen hoe het is gegaan. In veel gevallen ontvangen we positief bericht dat de communicatie is hersteld en de afspraken worden nagekomen.

En dat is fijn, want een goede buurt waarin iedereen zich thuis voelt: dat willen we allemaal!

Conflicten waarbij sprake is van agressie, alcohol en/of drugs komen niet in aanmerking voor buurtbemiddeling.

Dat geldt ook voor conflicten met familieleden en problemen met instanties.