Kunst en Cultuur

Visserijmuseum

Woudrichem was één der belangrijkste vissersplaatsen, vooral wat betreft de zalmvisserij. Het Visserij- en Cultuurhistorisch Museum is voortgekomen uit het initiatief van een groep enthousiaste inwoners van Woudrichem. Zij  begonnen met het inzamelen van historisch materiaal over de riviervisserij. In enkele jaren was zoveel materiaal bijeengebracht dat besloten werd om een museum in te richten. De verzameling geeft een vrijwel volledig overzicht van de Nederlandse riviervisserij.In afzonderlijke afdelingen worden de diverse technieken getoond aan de hand van modellen en foto's. Er zijn originele vissersscheepjes opgesteld en tal van gebruiksvoorwerpen. Het visserijmuseum is gevestigd in een van de vestingswerken in Vesting Woudrichem, het Arsenaal. Voor meer informatie en openingstijden kunt u terrecht op www.visserijmuseumwoudrichem.nl.

Jaarlijkse evenementen

De inwoners van gemeente Woudrichem zijn zeer actief op het gebied van kunst en cultuur. Dit blijkt uit de jaarlijkse evenementen die georganiseerd worden, zoals de Visserijdagen, het Festivalweekend met de voor Nederland unieke visbakwestrijden, de Kunstroute, Open Monumentendag, Teer Lijnolie en Ouwe Klare Race en nog veel meer. Voor data verwijzen wij u naar de website van VVV Altena Biesbosch.

Actief verenigingsleven

Ook heeft Woudrichem een actief verenigingsleven met onder andere  fanfare- en muziekverenigingen, toneelverenigingen, oranjeverenigingen en diverse cultuurhistorische verenigingen..

Rijk kunstenaarsmilieu

Een rijk kunstenaarsmilieu blijkt uit de verschillende galerieën in de vesting, de samenwerking met Symposion Gorinchem en de kunstwerken in de openbare ruimten. Bovendien reikt de gemeente Woudrichem jaarlijks de Cultuurprijs uit aan een vereniging, stichting of persoon die zich bijzonder heeft ingezet op het gebied van kunst en cultuur.

Cultureel Erfgoed

Vesting Woudrichem kent veel monumentele panden, daarnaast is ons gebied onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is genomineerd voor een aanwijzing van Unesco Wereld Erfgoed. Vesting Woudrichem, Fort Giessen en verschillende groepsschuilplaatsen uit de eerste en tweede wereldoorlog zijn zichtbaar en beleefbaar voor de inwoner en de bezoeker. Een uitgebreide lijst met gemeentelijke - en rijksmonumenten en een kaart met het beschermd stadsgezicht vindt u onder Inwoners/Bouwen en verbouwen.

 Meer informatie vindt u op de volgende websites

Adviescommissie Cultuur

Het college van burgemeester en wethouders laat zich op het gebied van kunst en cultuur adviseren door experts en betrokkenen uit de gemeente. Zij vormen samen de adviescommissie cultuur. Meer informatie over de adviescommissie cultuur vindt u bij College en organisatie/adviescommissie Cultuur.