Muziek

Voor een gelijkblijvend budget bieden we transparant en flexibel muziekonderwijs, met een maximaal bereik en de gewenste kwaliteit, waarmee het voorzieningenniveau in de kernen verbetert. Het muziekonderwijs zorgt voor inbedding in het primair onderwijs, samenwerking tussen verschillende aanbieders en extra mogelijkheden voor bijzondere samenspelprojecten waar zelfs beeldende  kunst bij kan aansluiten.

Muziekwijzer Altena is tot stand gekomen met, voor en door alle Woudrichemse muziekverenigingen, muziekdocenten, muziekinstellingen en Cultuurpunt Altena. Dankzij ieders inzet kunnen we spreken van breed gedragen muziekonderwijs dat klinkt als een klokje.

Muziekwijzer Altena is gebaseerd op drie peilers, waarmee tevens de samenwerking tussen muziekverenigingen en andere aanbieders optimaal bevorderd wordt:

1. Binnenschoolse muziekeducatie

Alle basisschoolleerlingen in de groepen 5, 6, 7 en 8 volgen binnen het regulier onderwijs een aantal muzieklessen. Het curriculum, met minimaal 13 lessen per schooljaar, wordt verzorgd door verenigingen en instellingen en deels gefinancierd door de gemeente. Het sluit aan bij de officiële kerndoelen van het basisonderwijs. Scholen kiezen zelf voor verdieping rond de aangeboden cyclus;

2. Muziekeducatie in vrije tijd

Jeugd tot 19 jaar heeft de mogelijkheid om buiten schooltijd individueel muziekonderwijs te volgen, al dan niet bij een vereniging. Cultuurpunt Altena koppelt vraag aan aanbod. De leerling  kan jaarlijks aanspraak maken op € 120 als bijdrage in de kosten van de muzieklessen naar keuze;

3. Netwerkoverschrijdend Samenspel

Cultuurpunt Altena, de werkgroep Muziekonderwijs 2.0 en alle betrokken docenten signaleren kansen voor innovatieve netwerkoverschrijdende samenspelprojecten die bij voorkeur meerdere disciplines met elkaar verbinden. Deze bijzondere projecten kunnen in aanmerking komen voor subsidie.

Meer informatie en aanvraagformulieren

Muziekwijzer Altena

Hierin leest u alles over deze nieuwe vorm van muziekonderwijs en mziekbeoefening.

Aanvraagformulieren subsidie

De aanvraagformulieren voor subsidie vindt u onder Dienstverlening/digitaal aanvragen.