Honden uitlaten

Hondenpoep

Hondenpoep op de stoep, op de speelweide of voor de school is voor iedereen bijzonder hinderlijk.

Daarom heeft de gemeente regels opgesteld die de overlast flink moeten terugdringen en waardoor hondenbezitters de mogelijkheid geboden wordt hun hond uit te laten zonder dat dit andere inwoners overlast geeft.

Bovendien biedt de gemeente gratis papieren zakjes aan waarmee hondenbezitters hondenpoep makkelijk kunnen opruimen. De zakjes kunnen in speciale afvalbakken worden gedeponeerd, die verspreid staan over de gehele gemeente, of natuurlijk thuis in de kliko.

Wat mag wel en wat mag niet?

Binnen de bebouwde kom:

 • moeten honden aan de lijn,
 • moeten uitwerpselen worden opgeruimd.

Binnen elke grotere kern zijn ook twee soorten gebieden aangewezen waar hond en eigenaar meer vrijheid hebben en waar uitwerpselen niet hoeven te worden opgeruimd:

 • een hondenlosloopgebied, waar de hond los mag lopen,
 • een hondenuitlaatgebied, waar de hond aan de lijn moet lopen.

Bij de balie van het gemeentehuis kunt u een folder ophalen met kaartjes van de verschillende gebieden.

Buiten de bebouwde kom:

 • mogen honden loslopen,
 • hoeven uitwerpselen niet te worden opgeruimd.

Op de regels die buiten de bebouwde kom gelden, zijn uitzonderingen:

 • in een deel van natuurparkje De Kammet in Andel moeten honden aan de lijn,
 • de strandjes van Rijswijk en Woudrichem zijn tijdens het zwemseizoen van 1 mei tot 1 oktober, verboden voor honden,
 • bij de Omloop in Uppel en bij het Wiel in Rijswijk gelden andere regels, die u kunt nalezen onderaan deze pagina of in de folder voor hondenbezitters, verkrijgbaar bij de balie van het gemeentehuis. de folder kunt u hieronder ook downloaden.

Altijd verboden voor honden

 • speelplaatsen binnen en buiten de bebouwde kom
 • het strandje aan de Hoge Maasdijk in Andel
 • het strand van de Omloop

Zonder medewerking van hondenbezitter geen succes

Er zijn in onze gemeente veel plaatsen waar hondenbezitter met hun hond alle ruimte krijgen, zonder overlast te hoeven veroorzaken.
Binnen alle kernen wordt echter van hondenbezitters verwacht dat zij altijd de uitwerpselen van hun hond opruimen, behalve natuurlijk in de uitlaat- of losloopgebieden binnen de bebouwde kom. De gemeente maakt het hondenbezitters gemakkelijker om zich aan de regels te houden door gratis opruimzakjes ter beschikking te stellen bij de supermarkten (Almkerk, Andel, Rijswijk en Woudrichem) en bij de balie van het gemeentehuis en door de speciale afvalbakken die in elke grotere kern op strategische plaatsen zijn neergezet. Deze afvalbakken worden regelmatig geleegd en schoongemaakt.

Klachten en toezicht

Klachten?

Heeft u suggesties voor een schonere straat of klachten over hondenpoepoverlast, bel dan het Meldpunt van de gemeente Woudrichem, (0183) 308 275, mail naar meldpunt@woudrichem.nl, of doe een melding via de app.

Toezicht

Hondenbezitters kunnen door anderen erop worden aangesproken, als zij zich niet aan de regels houden.
De gemeente Woudrichem heeft een toezichthouder die hondenbezitters wijst op overtredingen van de regels en bekeuringen kan uitschrijven.

Gratis zakjes ophalen

Hondenbezitters kunnen gratis papieren zakjes ophalen waarmee uitwerpselen makkelijk op te ruimen zijn. De zakjes zijn beschikbaar bij:

 • Almkerk, Albert Heijn
 • Andel, Meermarkt
 • Rijswijk, Plus supermarkt
 • Woudrichem, MCD en het gemeentehuis

Afwijkende regels in Uppel en Rijswijk

Bij de Omloop in Uppel en bij het Wiel in Rijswijk zijn de regels iets anders, dit ter bescherming van vogels tijdens het broedseizoen en om overlast die niethondenbezitters ondervinden te beperken.

De Omloop

 • het strand is het gehele jaar verboden voor honden
 • langs de oost- en de westzijde van de plas moeten honden aangelijnd worden
 • honden mogen loslopen aan de zuidzijde van de plas buiten het broedseizoen, dat wil zeggen van 15 juli tot 15 maart. Tijdens het broedseizoen moeten de honden echter aangelijnd
 • tijdens het broedseizoen, van 15 maart tot 15 juli, is het water en een strook rond het water verboden voor honden, ter bescherming van broedende vogels
 • daar waar honden mogen komen, hoeven uitwerpselen niet te worden opgeruimd.

De verschillende zones zijn ter plaatse aangegeven met paaltjes. Ook staat er bij de plas een informatiebord.

Het Wiel in Rijswijk

 • bij het Wiel in Rijswijk mogen honden buiten het broedseizoen, van 15 juli tot 15 maart, loslopen en hoeven uitwerpselen niet te worden opgeruimd.
 • tijdens het broedseizoen, van 15 maart tot 15 juli, mogen honden niet bij het Wiel komen.
   

 Folder downloaden

Onderaan deze bladzijde kunt u de folder voor hondenbezitters downloaden.

Raadpleeg de WoudrichemApp

Op de gratis WoudrichemApp vindt u een speciale pagina met alle regels en kaartmateriaal.

Te downloaden: