Klachten

De gemeente Woudrichem wil haar inwoners zo goed mogelijk van dienst zijn. Over de dienstverlening zijn normen vastgesteld in het kwaliteitshandvest. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over het gedrag van een ambtenaar of bestuurder en dat u hierover een klacht wilt indienen. U vindt bijvoorbeeld dat:

  • U te lang wacht op beantwoording van uw brief
  • U niet de juiste informatie gekregen hebt
  • U onheus bejegend bent
  • Toezeggingen niet nagekomen zijn

U kunt uw klacht telefonisch indienen (0183) 308100 of digitaal via onze website.

De gemeente heeft hiervoor een officiële klachtenregeling vastgesteld.

U kunt geen klacht indienen over zaken waarvoor een wettelijke bezwaar- en/of beroepsmogelijkheid bestaat. Bijvoorbeeld als uw uitkering of vergunning wordt geweigerd. In de gemeentelijke beschikking die u hierover heeft ontvangen staat vermeld waar u in beroep kunt gaan of waar u bezwaar kunt aantekenen.