Nationale ombudsman

Als u niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht door de gemeente, kunt u een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman in Den Haag.

Het adres van de Nationale Ombudsman is:
Postbus 93122
2509 AC Den Haag
telefoon: 0800 - 335 55 55
Website: www.nationaleombudsman.nl