De gemeente is benieuwd naar uw ervaringen met de Wmo

Dit item is verlopen op 30-09-2017.

De gemeente Werkendam en Woudrichem houden jaarlijks een onderzoek naar de ervaringen van cliënten met hun Wmo-voorziening(en). De gemeente heeft dit jaar onderzoeks- en adviesbureau Triqs uit Zwolle gevraagd om het onderzoek uit te voeren. Voor dit onderzoek worden mensen benaderd die in 2016 gebruik hebben gemaakt van een vorm van ondersteuning via de Wmo. Het kan bijvoorbeeld gaan over begeleiding, over het gebruik van deeltaxivervoer of een traplift in uw woning.

Hoe kunt u deelnemen?

Als u gebruik maakt van een Wmo-voorziening is de kans groot dat u een brief ontvangt met een vragenlijst. Door deze vragenlijst in te vullen en kosteloos terug te sturen in de bijgeleverde retourenvelop, neemt u deel aan het onderzoek. Het is ook mogelijk om de vragenlijst online in te vullen als u dat prettiger vindt. In de brief is beschreven hoe dit werkt.

Belangrijk dat iedereen meedoet

Het is van groot belang dat zoveel mogelijk mensen meewerken. De resultaten van het onderzoek zijn belangrijk voor ons én voor u. Op basis van de resultaten kunnen wij namelijk ons beleid en onze dienstverlening zo goed mogelijk afstemmen op de behoeften van de inwoners.

Uw antwoorden hebben geen invloed op uw ondersteuning

Voor alle duidelijkheid: dit onderzoek heeft géén invloed op de zorg en/of ondersteuning die u ontvangt. We willen alleen weten hoe uw ervaringen zijn met de ondersteuning.

RSS