Heeft u meegedaan aan onze burgerpeiling? Hartelijk dank daarvoor!

Dit item is verlopen op 02-01-2018.

Onlangs heeft de gemeente Woudrichem een peiling gehouden onder 2.000 willekeurige inwoners van de gemeente. We hebben de inwoners hun mening gevraagd over verschillende maatschappelijke thema’s zoals het woon- en leefklimaat, de relatie tussen inwoner en gemeente, onze dienstverlening en over zorg en welzijn.

Wij willen alle deelnemers hartelijk danken voor de moeite die men genomen heeft om de enquête in te vullen. Het leverde waardevolle informatie op.

De uitkomsten verwerkt de gemeente in de begroting.

Wilt u de resultaten van de enquête lezen? Hieronder kunt u het rapport downloaden.

RSS