Restauratie klokkenstoel en installatie luidklok Martinustoren

De luidklokinstallatie en de klokkenstoel in de Woudrichemse Martinustoren moeten gerestaureerd worden. Een goede gelegenheid om te onderzoeken of er misschien een tweede, kleinere luidklok bijgeplaatst kan worden. Dat zou mooi zijn: dan kan de huidige klok de hele uren slaan en de nieuwe kleinere klok de halve uren.
Om de mogelijkheid te onderzoeken en ook de restauratie aan de installatie en de klokkenstoel uit te voeren, kan de komende tijd de huidige klok niet geluid worden.
Dat duurt naar verwachting tot eind december 2018.
We houden u op de hoogte van de vorderingen.

RSS