Vrijwilligersprijs

Dit item is verlopen op 22-01-2018.

Ieder jaar reikt de gemeente de Vrijwilligersprijs uit aan een persoon of organisatie die zich op bijzondere wijze vrijwillig verdienstelijk heeft gemaakt voor de Woudrichemse samenleving. Daarbij gaat het nadrukkelijk om niet betaalde verrichte arbeid en of diensten. Uit het totaal aantal genomineerden kiest het college van burgemeester en wethouders één persoon of organisatie als winnaar uit. De uitreiking vindt plaats in het gemeentehuis tijdens de nieuwjaarsreceptie in januari 2018.

Wilt u een inwoner van Woudrichem of een Woudrichemse organisatie als kandidaat voordragen voor de Vrijwilligerspijs 2017? Sluitingsdatum aanmelding is 9 oktober 2017.

Kandidaten kunnen schriftelijk worden aangemeld via:

gemeentehuis Woudrichem
t.a.v. Ina Schouten - van Tilborg
postbus 6
4285 ZG Woudrichem
of per e-mail: ischouten@woudrichem.nl.

N.B. aanmeldingen worden alleen verwerkt, indien voorzien van korte motivatie waarom deze persoon of organisatie in aanmerking komt voor de prijs, naam, adres van de kandidaat en naam en adres van diegene die de kandidaat aanmeldt.

RSS