Werkzaamheden in de Koepoortstraat

Dit item is verlopen op 02-12-2018.

Afkoppelen regenwater en leidingen vervangen

In de Koepoortstraat wordt de rijbaan en het trottoir afgekoppeld. Dat betekent dat het regenwater niet meer via het riool naar de waterzuivering wordt gevoerd, maar direct naar het oppervlaktewater.

Het is een belangrijke maatregel tegen wateroverlast.

Voor Brabant Water en Enexis was het werk een goede gelegenheid om ook de leidingen van water en gas te gaan vervangen.

Onvoorziene sanering

Maar uit vooronderzoek bleek dat de grond waarin de leidingen lagen gesaneerd moesten worden.

De sanering is inmiddels klaar en de werkzaamheden kunnen worden hervat.

Planning van de werkzaamheden

De leidingen van gas en water worden nu vervangen en in de week van 22 oktober worden de trottoirs opnieuw aangelegd.

Dan is de rijbaan aan de beurt. Die gaan we opnieuw bestraten. Er geldt dan enkele weken een omleiding.

Een hele operatie, waarna de Koepoortstraat afgekoppelde hemelwaterleiding heeft. En dat is een mooie vooruitgang.

RSS