Wapen, logo en vlag

Gemeentewapen

Bij de herindeling van 1973 kwamen de vijf gemeentewapens van de voormalige gemeenten te vervallen en kwam er één nieuw wapen.

In de oude wapens kwamen twee of drie zalmen voor, als herinnering aan de visserij op de grote rivieren. Het lag voor de hand, dat het nieuwe wapen weer twee of meer zalmen als voornaamste figuur zou hebben.

De nieuwe gemeente is opgebouwd uit vijf delen. Dat gegeven zien we terug in de vijf kruisjes. Die kruisjes zijn trouwens ontleend aan het oude gemeentewapen van Giessen.

Om het wapen eenvoudig te houden, werden twee rode zalmen op een gouden veld geplaatst onder een zwart schildhoofd waarop de vijf kruisjes een plaats konden vinden. Op het schild kwam, uitsluitend als versiering, de gebruikelijke kroon van drie bladeren en twee paarlen.

GemeentelogoGemeente Woudrichem

In het logo verbeelden negen parels de negen kernen van de gemeente: Andel, Almkerk, Giessen, Oudendijk, Rijswijk, Uitwijk, Uppel, Waardhuizen en Woudrichem.

De twee vissen komen uiteraard uit het wapen.

De ronde banen staan symbool voor beweging, bedrijvigheid en ontwikkeling, maar hebben ook de vorm van een podium, zoals we dat in de Griekse oudheid zien. De gemeente Woudrichem is niet alleen een podium voor kunst en cultuur, maar ook voor landschap en natuur.

Het kleurgebruik verwijst naar de omgeving: blauw / groen staat voor water en landschap en de bruine kleur voor aarde.

Gemeentevlag

Bij raadsbesluit van 31 januari 1977 is een gemeentevlag ingesteld.

Het ontwerp van het gemeentewapen en de gemeentevlag is van mr. G.A. Bontekoe, oud-burgemeester van Oosterwolde (Friesland)