Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring

De gemeente Woudrichem wil vanaf 1 januari 2017 voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Scope verklaring

Deze verklaring geldt voor de website http://www.woudrichem.nl.

Uitzonderingen en verbeterpunten conform Toepassingskader

Succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (A) (reden: Audio / Video)
Succescriterium 4.1.1 Parsen (A) (reden: Social Media)

Succescriteria waaraan nog niet is voldaan

Succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content (A)

Oorzaak: Niet alle alt-teksten zijn juist

Gevolg: plaatjes kunnen door visueel gehandicapten niet goed begrepen worden.

Alternatieven: geen

Maatregelen: verbeteringen aanbrengen en instrueren

Planning: inmiddels opgelost

Succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context) (A) 

Oorzaak: Niet duidelijk waar link naar verwijst. 

Gevolg: Als de tekst wordt voorgelezen wordt, kan onduidelijk zijn waar de link naar verwijst.

Alternatieven: geen

Maatregelen: verbeteringen aanbrengen en instrueren

Planning: inmiddels opgelost

Onderbouwing bij deze verklaring

Testresultaten
27-10-2014: Handmatige inspectie door derden 

Maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool zoals Gewoon Toegankelijk.
Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content. 

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Geef uw melding door aan Voorlichting en Communicatie:

E-mail: communicatie@woudrichem.nl
Telefoon: 0183-308100
Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet. Dank u wel!

Overzicht websites die onder onze verantwoording vallen

Er is (nog) geen overzicht beschikbaar van alle websites waarvoor onze organisatie verantwoordelijk is.

Zelfevaluatie

De gemeente Woudrichem kiest ervoor om de website zelf te toetsen op de normen van de webrichtlijnen. Een toetsing door een onafhankelijk expertisebureau brengt namelijk aanzienlijke kosten met zich mee. Dit betekent niet dat deze website niet toegankelijk is, integendeel wij doen er alles aan om de toegankelijkheid steeds te verbeteren.

Status

Wij streven ernaar dat deze website voldoet aan de toegankelijkheidseisen volgens de Webrichtlijnen, versie 2. Op dit moment zijn er nog situaties waarin onderdelen nog niet conform de gestelde toegankelijkheidseisen functioneren. Voorbeelden hiervan zijn:

Digitale formulieren

De formulieren op onze website worden gemaakt met een module van de leverancier van deze website. Deze module voldoet technisch nog niet aan de webrichtlijnen. Een nieuwe versie van de module wordt ingevoerd. Half januari 2016 zal dit project zijn afgerond.

Verordeningen

De verordeningen van de gemeente Woudrichem worden ingevoerd via een module van een externe leverancier. Deze module voldoet nog niet aan de toegankelijkheidseisen. De leverancier werkt momenteel aan een oplossing.

Videoverslagen 

De raadsvergaderingen zijn online en ook achteraf te bekijken en te beluisteren. Voor mensen met een gehoor- of gezichtsbeperking is deze informatie niet toegankelijk. Hiervoor is o.a. ondertiteling noodzakelijk. Ondertiteling is op dit moment nog niet te realiseren. De leverancier is hiervan op de hoogte. Mensen met een gehoorbeperking kunnen in plaats van het audioverslag, de besluitenlijst van de vergadering bekijken.

PDF-documenten 

PDF-bestanden zijn doorzoekbaar, maar voldoen niet volledig aan de webrichtlijnen. Als u een PDF-document als PDF/A wilt ontvangen dan kunt u dat aanvragen via communicatie@woudrichem.nl.

Te downloaden: